TRAPPCENTRUM / VILLASNICKERIER
Husmässan 18
145 63 Norsborg

telefon 08-715 30 32
fax 08-715 30 36

e-post info@villasnickerier.se