Vilplanstrappor

I en vilplanstrappa bryts löpen med ett eller flera vilplan i olika utföranden. Har du utrymmet passar en vilplanstrappa väldigt bra.

Vi har över 25 års erfarenhet av trappor och hjälper dig i alla frågor som rör ditt trappbygge. Kontakta oss inspiration och boka ett möte.